Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi EłckkiejNakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

ngo.plspon

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego


Zapytanie cenowe na usługę zakwaterowania i wyżywienia


Zapytanie cenowe na przygotowanie projektu kalendarza ściennego

Załącznik nr 1
1% z Pożytkiem dla Ełku
napisz do nas: spon@fantex.pl

ZAPROSZENIE !!!

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zaprasza mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z województw: warmińsko mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego i mazowieckiego do wzięcia udziału w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Barwy Jesieni 2016", która odbędzie się w dniach: 9-10. 11. 2016 r. Podczas spotkania, które będzie miało formę warsztatów uczestnicy wykonują prace plastyczne( z wykorzystaniem dowolnych technik) o tematyce jesiennej. Organizator zapewnia materiały potrzebne do wykonania prac. Z prac powstałych podczas Przeglądu zostanie przygotowana wystawa w Ełckim Centrum Kultury, którą będzie można oglądać przez okres 2 tygodni. Wydany zostanie kalendarz na rok 2017 ze zdjęciami z powstałych prac i przebiegu spotkania. Na Przegląd zapraszamy reprezentacje max. 9 osobowe ( w tym dyrektor jednostki, opiekunowie, kierowca). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.10.2016 r telefonicznie pod nr 87 619 77 70 w 31 lub 35 lub faxem nr 87 619 74 90. Karty zgłoszeń z programem oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaną przesłane po zgłoszeniu udziału. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:
Skokowska Joanna
Skiba Katarzyna

Przegląd współfinansowany jest ze środków:
- PFRON
- SPON Przystań przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej
Partnerzy:
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
Ełckie Centrum Kultury
created by deab